Velkommen til Bo Lyhnes private hjemmeside

 
   
     
 

Slægtsforskning - Gamle mål

I forbindelse med slægtsforskning støder man tit på gamle mål på både vægt og flademål, men hvor meget er det egentlig, hvis man oversætter det til nutidige begreber?

Her på siden har jeg samlet en oversigt over forskellige mål, som det kan være godt at kende til.

 

Vægt

Gamle mål:

1 Ort

¼ kvintin

1/10 kvint

0,98 gram

0,50 gram

1 Kvintin (før 1861) 1/128 pund 3,91 gram
1 Kvint (efter 1861) 1/100 pund 5,00 gram
1 Lod   15,63 gram
1 Unse 2 lod 31,25 gram
1 Mark ½ pund 250,00 gram

1 Pund

1 Skålpund

32 lod 500,00 gram
1 Bismerpund   ca. 6 kg.
1 Lispund 16 pund 8 kg.
1 Centner 100 pund 50 kg.
1 Skippund 20 lispund 160 kg.
     
Smør:    
1 Otting   14,00 kg.
1 Fjerding   28,00 kg.
1 Drittel   50,75 kg.
1 Tønde   112,00 kg.
     
Sølv:    
1 Lod   14,7 gram
1 Mark 16 Lod 235,3 gram
     
Apotekervægte:    
1 gran    
1 skrupel 20 gran 3,73 gram
1 apotekerunse 8 drachmer 29,82 gram
1 apotekerpund 12 apotekerunser 357,85 gram

 

Nutidige mål:

1 ton / t. 1.000 kg 1.000.000 gram
1 kilogram / kg. 10 hg 1.000 gram
1 hektogram / hg. 10 dag 100 gram
1 dekagram / dag. 10 g 10 gram
1 gram / g. 10 dg 1 gram
1 decigram / dg. 10 cg 1/10 gram
1 centigram / cg. 10 mg 1/100 gram
1 milligram / mg. 1.000 µg 1.000 gram
1 mikrogram / µg   1/1.000.000 gram

 

Længdemål:

Gamle mål:

1 Skrupel   0,18 mm
1 Linie 12 skrupler 2,18 mm
1 Bygkorn 1/128 alen 0,49 cm
1 Tomme 12 linier 2,62 cm
1 Kvarter 6 tommer 15,69 cm
1 Fod 12 tommer 31,38
1 Alen 2 fod 62,77 cm
1 Favn 3 alen 188,31 cm
1 Fjerdingvej
1 Fjerdingmil
1 Kvartmil

6.000 fod

¼ mil

1.883 meter
1 Mil 24.000 fod 7.532 meter
1 Myriameter   10.000 meter
     
Maritimt:    
1 Kabellængde 1/10 sømil 185,2 meter
1 Sømil   1.852 meter

 

Nutidige mål:

1 kilometer / km. 10 hm. 1.000 meter
1 hektometer / hm. 10 dam. 100 meter
1 dekameter / dam. 10 m. 10 meter
1 meter / m. 10 dm. 1 meter
1 decimeter / dm. 10 cm. 1/10 meter
1 centimeter / cm. 10 mm. 1/100 meter
1 millimeter / mm. 1.000 µm. 1/1.000 meter
1 mikrometer / µm.   1/1.000.000 meter

 

Rummål:

Gamle mål:

Væske / Øl:    
1 Pægl   0,24 liter
1 Pot 4 pægle 0,97 liter
1 Kande 2 potter 1,93 liter
1 Viertel 8 potter
¼ kubikfod
7,73 liter
1 Otting 17 potter 16,42 liter
1 Bimpel ½ anker 18,83 liter
1 Kubikfod 32 potter 30,90 liter
1 Fjerding   32,85 liter
1 Anker 39 potter 131,40 liter
1 Oksehoved 6 ankre 225,96 liter
1 Kubikalen 256 potter
8 kubikfod
247,20 liter
1 Fad øl 2 tønder 262,78 liter
     
Vin:    
1 Ahm vin 4 ankre 150,64 liter
1 Fad vin 6 ahm 903,83 liter
     
Korn:    
1 Album 1/3 fjerdingkar 1,45 liter
1 Ottingkar 1/8 skæppe 2,17 liter
1 Fjerdingkar ¼ skæppe 4,35 liter
1 Skæppe 1/8 tønde 17,40 liter
1 Tønde 144 potter 139,20 liter
1 Fad 2 tønder 278,40 liter
1 Læst 12 tønder 1.670,40 liter
     
Diverse:    
1 Tønde kul   ca. 170 liter
1 Tønde tjære   ca. 116 liter


Nutidige mål:

1 hektoliter / hl. 10 dal. 100 liter
1 dekaliter / dal. 10 l. 10 liter
1 liter / l. 10 dl. 1 liter
1 deciliter / dl. 10 cl. 1/10 liter
1 centiliter / cl. 10 ml. 1/100 liter
1 milliliter / ml.   1/1.000 liter
     
1 kubikmeter / m³ 1.000 dm³ 1.000 liter
1 kubikdecimeter / dm³ 1.000 cm³ 1 liter
1 kubikcentimeter / cm³ 1.000 mm³ 1/1.000 liter
1 kubikmillimeter / mm³   1/1.000.000 literFlademål:

Gamle mål:

1 Kvadratalen   0,39 m²
1 Penning ¼ album 14,37 m²
1 Album 1/3 fjerdingkar 57,46 m²
1 Fjerdingkar ¼ skæppe 172,38 m²
1 Skæppe 1/8 tønde 689,50 m²
1 Tønde Land 14.000 kvadratalen 5.516 m²
1 Tønde Hartkorn 72.000 kvadratalen 28.369 m²
1 Ar   100 m²
1 Hektar 100 ar 10.000 m²

 

Nutidige mål:

1 kvadratkilometer | km² 100 hm²
100 hektar
1.000.000 m²
1 kvadrathektometer | hm²
1 hektar
100 dam²
100 ar
10.000 m²
1 kvadratdekameter | dam²
1 ar
100 m² 100 m²
1 kvadratmeter | m² 100 dm² 1 m²
1 kvadratdecimeter | dm² 100 cm² 1/100 m²
1 kvadratcentimeter | cm² 100 mm² 1/10.000 m²
1 kvadratmillimeter | mm²   1/1.000.000 m²

 

Mængde:

Gamle mål:

1 Dusin   12 stk.
1 Snes   20 stk.
1 Skok 3 snese 60 stk.
1 Ol 4 snese 80 stk.
1 Gros 12 dusin 144 stk.
1 Ring 4 skok 240 stk.
     
Skind og huder    
1 Deger   10 stk.
1 Tømmer
1 Zimmer
4 deger 40 stk.
     
Tømmer    
1 Tylvt   12 stk.
     
Papir    
1 Bog   24 ark
1 Ris 20 Bøger 480 ark

 

Nutidige mål:

Hundrede   100
Tusinde   1.000
Million   1.000.000
Milliard   1.000.000.000
Billion   1.000.000.000.000
Billiard   1.000.000.000.000.000
Trillion   1.000.000.000.000.000.000
Trilliard   1 + 21 nuller
Quadrillion   1 + 24 nuller
Quadrilliard   1 + 27 nuller
Quintillion   1 + 30 nuller
Quintilliard   1 + 33 nuller
Sextillion   1 + 36 nuller
Sextilliard   1 + 39 nuller
Septillion   1 + 42 nuller
Septilliard   1 + 45 nuller
Octillion   1 + 48 nuller
Octilliard   1 + 51 nuller
Nonillion   1 + 54 nuller
Nonilliard   1 + 57 nuller
Decillion   1 + 60 nuller
Vigintillion   1 + 120 nuller
Trigintillion   1 + 180 nuller
Quadragintillion   1 + 240 nuller
Quinquagintillion   1 + 300 nuller
Sexagintillion   1 + 360 nuller
Septuagintillion   1 + 420 nuller
Octogintillion   1 + 480 nuller
Nonagintillion   1 + 540 nuller
Centillion   1 + 600 nuller
     
Googol   1 + 100 nuller
Googolplex   1 + 1 Googol nuller

 

Tid:

1 sekund    
1 minut 60 sekunder  
1 time 60 minutter  
1 dag 24 timer Jordens rotation omkring sig selv
1 uge 7 dage  
1 måned 1/12 år Månens vandring omkring Jorden
1 år 365,2425 dage Jordens vandring omkring Solen
1 sekel 100 år  
1 kosmisk år 225.000.000 år Mælkevejens rotation omkring sig selv

 

- Tilbage til Slægtsforskning -

 

Copyright © 2006 - 2012 - All rights reserved - Sitemap