Skal din næste medarbejder have uddannelse eller erfaring?

Skal din næste medarbejder have uddannelse eller erfaring?

Hvis du står overfor at skulle rekruttere en ny medarbejder, så har du sikkert allerede gjort dig en del tanker om, hvordan den nye medarbejder skal være og hvilke kompetencer vedkommende skal besidde. Men et af de steder, hvor der ofte opstår usikkerhed omkring forventningerne til den nye medarbejder er, om det skal være en rimelig nyuddannet medarbejder med den rigtige uddannelse, eller en erfaren medarbejder, uden den teoretiske baggrund i form af uddannelse.

Med andre ord – skal du vælge uddannelse eller erfaring?

Identificér behovet

Lad det være sagt med det samme – der kan være flere rigtige svar på spørgsmålet.

Først og fremmest gælder det om at se nærmere på virksomhedens behov og indholdet i den opgave, som vedkommende skal ind og løse. Er der tale om en opgave af kortsigtet karakter, hvor det er vigtigt, at opgaven bliver løst her og nu, eller er der derimod tale om en ansættelse, som forventes at strække sig over mange år og hvor kompetencerne først skal opbygges? Afhængigt af, hvor meget tid, der er til rådighed og hvor akut behovet er, så kan den ene løsning ofte være bedre end den anden.

Fordele og ulemper ved at ansætte en nyuddannet med uddannelse, men uden erfaring

Hvis virksomheden vælger at ansætte en nyuddannet medarbejder, hvor det teoretiske fundament er på plads, men hvor erfaringen udebliver, så vil følgende kendetegn ofte gøre sig gældendeNyuddannet medarbejder

Fordele

 • Ny viden – Når man ansætter nyuddannede, vil der være en stor sandsynlighed for, at de kommer med ny viden indenfor et givent område. Ofte vil det ikke være viden, som de har ret meget erfaring med, da det er deres første egentlige job, men har de modet og lysten, så kan den nye viden i mange tilfælde give virksomheden et frisk pust.
 • Kan formes – Fordelen ved nyuddannede medarbejdere er, at de endnu ikke er tynget af deres praktiske viden og erfaring og dermed stadig i høj grad kan formes, så de passer ind i virksomhedens værdier, processer og procedurer.
 • Høj grad af engagement – Nyuddannede er ofte meget engagerede, da de fleste gerne vil ind i virksomheden og vise, at de kan skabe værdi, samtidigt med at de er sultne efter at komme ud og bruge deres teoretiske viden i praksis, efter at have opholdt sig flere år på skolebænken til kedelige forelæsninger. Derfor vil man ofte opleve nyuddannede medarbejdere som meget engagerede og villige til at gå den ekstra mil.
 • Der kan fyldes på – Én ting er, at de nyuddannede kan formes, så de passer til virksomheden – samtidigt er der ofte mulighed for at fylde langt mere viden på, i forhold til en erfaren medarbejder, som allerede er fyldt godt op med viden. Ofte vil den erfarne medarbejder uden uddannelse være i en situation, hvor det er masser af praktisk erfaring, hårdt arbejde og tid, der har gjort vedkommende i stand til at komme op på et niveau, hvor vedkommende kan løse opgaver på linje med en akademiker – men det vil også sige, at disse medarbejdere i nogle tilfælde er ved at være fyldt op eller peake i forhold til, hvor meget der kan fyldes på af viden og forventninger.
 • Lavere lønniveau – Det kommer meget an på branche og type af virksomhed, men i langt de fleste tilfælde vil nyuddannede være billigere at ansætte, end erfarne medarbejdere, da de selvsagt endnu ikke kan løse tilsvarende opgaver i et tilsvarende tempo. Derfor vil lønnen ofte være billigere end for deres erfarne modstykker.
 • Forstår komplekse problemstillinger – Da de nyuddannede er klædt teoretisk på, forstår de ofte bedre komplekse problemstillinger og er i højere grad gode til at danne et strategisk overblik over opgaven.

Ulemper

 • Langsom opstart – Ofte vil det tage længere tid at starte en nyuddannet medarbejder op, da der er mange flere processer og arbejdsgange, der skal indlæres fra bunden. I modsætning til den erfarne medarbejder, så har de nyuddannede ikke stiftet bekendtskab med de mange forskellige terminologier, der gennemsyrer arbejdsmarkedet. Disse terminologier kan variere fra branche til branche, fra virksomhed til virksomhed og endda fra afdeling til afdeling.
 • Alt er nyt – En nyuddannet har ikke tidligere stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet, så der er rigtig mange ting, som endnu ikke er på plads og som de skal forholde sig til. Hvordan optjenes og afholdes ferie, hvad gør man med fagforeninger, hvad vil det sige at arbejde hjemmefra, hvilket ansvar skal de løfte o.s.v.
 • Kræver en del ledelsesfokus – Nyuddannede vil ofte have behov for langt mere tid fra nærmeste leder, end en erfaren nyansat. Der er langt flere ting, som de skal læres op i og have viden indenfor, så i starten skal nærmeste leder være opmærksom på at sætte god tid af til at få medarbejderen godt i gang.
 • Kan ikke løse akutte problemstillinger – Ved nyuddannede vil der som regel gå månedsvis, før de for alvor er klar til at tage fra og dermed vil det være langt sværere for dem at lave brandslukning, hvis der opstår akutte situationer – ganske enkelt fordi de ikke har kompetencen endnu.
 • Langt fra det praktiske arbejde – En nyuddannet vil ofte være langt fra det praktiske arbejde og der vil være en ledelsesmæssig opgave i at klæde vedkommende på eller vurdere om der er for langt til det praktiske for at kunne lykkes. En erfaren medarbejder vil typisk have sin organisatoriske opvækst i en praktisk baggrund og kan derfor oftere se en praktisk løsning på problemstillingen, mens den nyuddannede vil være i risikozonen for at blive for analytisk uden at tage action.

Fordele og ulemper ved at ansætte en erfaren medarbejder, uden uddannelse

Hvis virksomheden derimod vælger at ansætte en erfaren medarbejder med mange år på bagen, men som ikke har det uddannelsesmæssige og teoretiske fundament, så vil følgende ofte gøre sig gældende

Fordele

 • Hurtig opstart – En erfaren medarbejder har allerede været på arbejdsmarkedet i lang tid og kender derfor alle de basale ting der gør sig gældende, når man som medarbejder starter i en virksomhed.
 • Mange løsningsmuligheder – Erfaringen gør, at medarbejderen sandsynligvis har set lignende problemstillinger og opgaver før og derfor ret hurtigt kan rationalisere sig frem til, hvad den rigtige løsning må være i det pågældende tilfælde.
 • Kan løse akutte problemstillinger – Erfarne medarbejdere kan ofte løse akutte problemstillinger, da de sandsynligvis har erfaring fra lignende, tidligere situationer.
 • Stort netværk – Da de allerede har været en del af arbejdsmarkedet gennem flere år og derfor har været på andre arbejdspladser, så har de erfarne medarbejdere i langt de fleste tilfælde et langt større netværk til at kontakte kompetente bekendte end de nyuddannede. Netværket kan bruges i forbindelse med tvivlsspørgsmål eller manglende kompetencer og ligeledes i forbindelse med ansættelse af flere erfarne medarbejdere.

Ulemper

 • Business as usual – Når man ansætter erfarne medarbejdere, uden et uddannelsesmæssigt og teoretisk fundament, så vil de ofte holde sig til løsninger, som de kender i forvejen og som de har god erfaring med. Det vil sige, at det et langt stykke hen ad vejen bliver “business as usual”. Dette kan selvfølgelig også være en fordel, da man ved, hvad man får.
 • Det har vi prøvet før – Med erfarne medarbejdere, som har været på arbejdsmarkedet i flere år, kan man i nogle tilfælde risikere at stå overfor en “det har vi prøvet før” attitude, på trods af, at vedkommende er ny i virksomheden. Nyuddannede er ofte bedre til at kaste sig ud i nye løsningsmuligheder, og forsøge at løse udfordringerne på alternative meder.
 • Grænsen for viden og løsninger er nået – Det er ofte sværere for erfarne medarbejdere at tillære sig nye vaner, procedurer og viden. De er allerede “programmerede” til at løse opgaverne på bestemte måder og derfor vil man i nogle tilfælde opleve, at der ikke kan tillæres ny viden i særlig høj grad, hvilket kan være en ulempe, hvis opgaven kræver at der skal indlæres nye processer og procedurer.

Tænk dig om, før du vælger

Der findes andre fordele og ulemper og det vigtigste er at have et overblik over, hvad forventningerne til opgaven er og dermed en idé om, hvilke kompetencer der skal til og hvem der så kan løse opgaven bedst muligt. Jo bedre det indledningsvise arbejde udføres, jo lettere er det at finde den rigtige person og jo større sandsynlighed er der for, at vedkommende lykkes i jobbet.

Husk, at det ikke kun skal være en succes for virksomheden, men også for medarbejderen – jo bedre medarbejderen passer til rollen, jo større er sandsynligheden for at vedkommende trives.

Uanset om der er tale om en nyuddannet medarbejder uden praktisk erfaring, eller en erfaren medarbejder uden teoretisk uddannelse.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Skal din næste medarbejder have uddannelse eller erfaring?, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Ingen kommentarer

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.