6 tegn på at din medarbejder er på vej væk

6 tegn på at din medarbejder er på vej væk

Du kender det sikkert – En begyndende fornemmelse af, at din medarbejder muligvis er på vej et andet sted hen og sandsynligvis ikke vil være at finde på lønningslisten om et år. Tabet af en medarbejder vil i de fleste tilfælde stille virksomheden dårligere, da det betyder, at værdifuld viden går tabt og der skal opstartes en til tider dyr og langstrakt proces for at finde en ny medarbejder som erstatning. I mange tilfælde kan det derfor godt betale sig at være ekstra opmærksom på medarbejderen, og redde hvad der reddes kan.

Der kan være flere årsager til, hvorfor medarbejderen har besluttet sig for at finde andre græsgange og der er sjældent røg uden ild, så hvis du begynder at observere følgende adfærd, så skal du muligvis snart i gang med at rekruttere.

1. Uengageret adfærd

Et sikkert tegn på, at medarbejderen muligvis ikke længere er helt connected og rodfæstet i organisationen er uengageret adfærd. De fleste medarbejdere har en faglig stolthed og har ikke lyst til at give lederen et dårligt indtryk, da det kan få betydning for ansættelsen i al almindelighed. Derfor kan uengageret adfærd være tegn på, at medarbejderen måske allerede har givet op, eller mentalt er et helt andet sted, end på arbejdspladsen. Det ses sandsynligvis ved, at det sociale engagement er dalende og lysten til at påtage sig nye arbejdsopgaver og udfordringer udebliver i takt med at tiden går.

Der kan være flere årsager til dette, så hvis medarbejderen skal reddes, gælder det om så tidligt som muligt at konfrontere medarbejderen og få en snak om, hvorfor det forholder sig som det gør og hvordan den uengagerede adfærd påvirker dagligdagen. Nogle gange kan adfærden løses ved at ændre jobindholdet i stillingen og give nye opgaver til medarbejderen. I andre tilfælde kan en forfremmelse og udvidelse af ansvarsområdet ligefrem være svaret – det afhænger meget af årsagen til adfærden.

2. De går til tiden eller tidligere

Et andet tegn på at medarbejderen er ved at tjekke ud, er at de går til tiden eller endda måske før tiden. Engagerede og passionerede medarbejdere har lysten til at gøre arbejdet færdigt og bliver til tider hængende længere end forventet for at levere en given opgave. Men keder man sig i sit job eller i det hele taget ikke bliver tilfredsstillet, så er der ingen grund til at blive hængende mere end højst nødvendigt og så vil man hellere videre til andre og mere spændende gøremål.Medarbejder på vej væk

Selvfølgelig er det ikke et krav, at medarbejdere skal blive længere end de forventede antal timer, og det betyder ikke, at medarbejderen ikke leverer et gedigent og solidt resultat, men har man medarbejdere, som tidligere har været engagerede og blevet længere end forventet, men som ikke længere har denne adfærd, så kan det være tegn på at vedkommende ikke længere mentalt har den samme følelse for virksomheden og derfor er på vej videre.

3. Meget fravær

En anden mulighed i samme boldgade som ovenstående eksempel kan være, at medarbejderen får mere og mere fravær. En medarbejder, som tidligere har været stabil og er mødt op hver dag, som pludselig begynder at blive mere og mere ustabil, kan være på vej væk fra virksomheden. Der kan være mange årsager til fraværet, og ens for alle årsager er, at man tidligst muligt er nødt til at konfrontere medarbejderen og tage en snak om årsagen til fraværet. Herigennem vil man kunne få svar til, hvad årsagen er og derefter gå i gang med at rette op på situationen, hvis muligt. Det gælder med andre ord om at undersøge, identificere og korrigere problemet og adfærden.

Højt fravær kan i sig selv være enormt dyrt for virksomheden og bliver det derefter afløst af, at medarbejderen stopper, så bliver det bestemt ikke billigere.

4. Går meget til tandlægen

Det kan lyde lidt som en kliché, men hvis man observerer en medarbejder, som midt i arbejdstiden begynder at have afbræk på et par timer, hvor vedkommende har ærinder ude i byen, så kan der være en årsag til dette. Det kan også være at medarbejderen pludselig begynder at klæde sig markant anderledes nogle dage på jobbet – sandsynligvis for at vise sig fra sin bedste side overfor en potentiel ny arbejdsgiver. Dette vil ofte kunne kombineres med, at medarbejderen er umulig at komme i kontakt med i det tidsrum, hvor vedkommende ikke er på kontoret – hverken telefonisk eller på andre måder.

5. Udtalt utilfreds

Der er stor forskel på personligheder og nogle udtrykker i højere grad deres utilfredshed end andre. Ofte vil medarbejdere, der ønsker at blive på arbejdspladsen være lidt mere tilbageholdende med at udtrykke deres utilfredshed, mens medarbejdere, der mentalt er på vej væk, vil være mere ligeglade og i højere grad udtrykke utilfredshed. Nogle gange vil selv små ting kunne udløse utilfredsheden og det kan vise sig at blive en ond spiral, og en selvopfyldende profeti, hvor det ikke længere er muligt at tilfredsstille medarbejderen. Utilfredsheden kan skyles alt fra lønnen til arbejdsopgaverne, ansvarsområder og meget andet.

Der kan naturligvis være adskillige årsager til utilfredsheden, og derfor gælder det om tidligst muligt at tage en snak med medarbejderen for at finde frem til, hvad årsagen er og om der kan findes en løsning på udfordringen.

6. Privatlivet halter

Man kommer ikke udenom at en glad og tilfreds medarbejder kræver, at der er styr på alle aspekter af livet – også det private. I mange tilfælde kan privatlivet netop være årsagen til, at arbejdslivet ikke fungerer. Hvis der er krise på hjemmefronten, vil det unægteligt smitte af på arbejdslivet.

Større ændringer i privatlivet kan derfor også betyde, at medarbejderen i det hele taget begynder at overveje sit liv som helhed og dermed reflektere over, om det nuværende job virkelig er det rette job for vedkommende, eller om det er tid til et sceneskifte.

Dette punkt kan ofte være det sværeste at spotte og samtidigt det sværeste at gøre noget ved som arbejdsgiver og leder, da det kræver, at man har et godt kendskab og en stor grad af fortrolighed med medarbejderen, hvis vedkommende skal have lyst til at vise sårbarhed og åbne op for, hvor skoen trykker. Man skal træde varsomt, hvis det ikke drejer sig om en medarbejder, som man kender meget godt, da man hurtigt kan komme til at træde ind over personlige grænser.

Lad nogle gå og kæmp for de bedste

Som leder og virksomhed skal man ikke sætte alle sejl ind for at ændre medarbejdernes beslutninger, hvis de står med den ene ben ude af døren. Det kommer selvfølgelig helt an på, hvor kritisk medarbejderen er, hvor vellidt vedkommende er, hvor virksomheden er på vej hen på sigt, hvilke kompetencer, der er behov for fremadrettet og mange andre faktorer. Derfor bør det være noget, der bliver taget stilling til fra gang til gang. I nogle tilfælde kan det måske ligefrem være en befrielse at slippe af med bestemte medarbejdere, mens det i andre tilfælde vil efterlade et stort – nærmest uerstatteligt – hul i kompetencerne og dermed virksomhedens muligheder for at lykkes.

Så lad nogle af medarbejderne gå og kæmp for de bedste!

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
6 tegn på at din medarbejder er på vej væk, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Ingen kommentarer

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.